8-10 Eylül 2021

EKONOMETRİ
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
İSTATİSTİK SEMPOZYUMU

Bildiri Gönder 21. Uluslararası
21. Uluslararası

eKONOMETRİ
yÖNEYLEM aRAŞTIRMASI
İSTATİSTİK SEMPOZYUMU

8-10 Eylül 2021 Bildiri Gönder

Farklı Yayın Olanakları

Bildirilerinizi tam metin kitabı, editoryal kitap ya da hakemli dergilerde yayınlama olanağı

Online Sunum

Zoom Platformu Üzerinden Online Sunum Olanağı

Sertifika

Islak İmzalı olarak adınıza düzenlenmiş sertifika/katılım belgesi

Network

21. düzenlenen kökleşmiş bir etkinlikte saygın akademisyenlerle tanışma ve network kurma olanağı

DAVET METNİ

Yirmi birinci Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (EYİ 2021), Ülkemizdeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümlerinin ev sahipliğinde 08 - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında Elektronik ortamda (zoom meeting) üzerinden gerçekleştirilecektir. (http://eyicongress.info/)

Her sene bir üniversitemizin Ekonometri Bölümü himayesinde gerçekleştirilen bu seçkin sempozyumun 21.sini gerçekleştirmenin heyecan ve gururunu taşıyoruz. 21. Uluslararası EYİ sempozyumu, akademisyenlerin ve profesyonellerin ekonometri, yöneylem araştırması ve istatistik konuları üzerine odaklanarak en son araştırma bulgularını tartışmak üzere bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Sempozyum, sözü edilen konularda yenilikçi fikirlerin tartışılması için değerli bir platform olmaktadır. Uluslararası sempozyum genel ve paralel oturumlar içermektedir; dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.

Katılımınız sempozyumumuza değerli katkı sağlayacak ve bizleri mutlu edecektir. Kongre ile ilgili bilgileri http://eyicongress.info/ adresinden alabilir ve sorularınız için bize contact@eyicongress.info  e-mail adresinden ulaşabilirsiniz

Prof. Dr. Murat ATAN

21. EYİ Düzenleme Kurulu Başkanı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü

KONFERANS YERİ

“Covid-19 küresel salgınına ilişkin sürecin belirsiz olmasından ve yakın zamanda sona ermeyeceği öngörüldüğünden, konferansımız online olarak gerçekleştirilecektir. Zoom programı aracılığıyla konferansımıza kolaylıkla katılım sağlanabilecek ve profesyonel bir ekip tarafından süreç yönetilecektir. Katılmak ve dinlemek isteyen herkes için konferans sadece bir tık kadar uzakta olacaktır.”

Önemli Tarihler

Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 20 Ağustos 2021'e kadar uzatılmıştır.

Kabul Edilen Bildirilerin ilanı 21.08.2021

Kayıt için Son Tarih: 30.08.2021

Konferans Programının ilanı: 03.09.2021

Konferansın Başlangıcı: 08.09.2021

Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 01.09.2021

TEMALAR

EKONOMETRİ

Doğrusal Zaman Serileri Analizi

Finansal Ekonometri

Makro Ekonometri

Mikro Ekonometri

Panel Veri Analizi

Sağlık Ekonometrisi

Uygulamalı Ekonometri

Sosyal Bilimlerde Ekonometri

İSTATİSTİK

Çok Değişkenli İstatistik Analiz

Demografi

Deney Tasarımı ve Varyans Analizi

İstatistiksel Analiz

İstatistiksel Kalite Kontrol

Karar Teorisi

Regresyon Analizi

Veri Madenciliği

Sosyal Bilimlerde İstatistik

.

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Bulanık Küme Teorisi

Çok Amaçlı (Kriterli) Karar Alma (Verme) Teknikleri

Doğrusal Olmayan Programlama

Genetik Algoritma

Makine Öğrenmesi

Matematiksel Programlama

Nicel Karar Yöntemleri

Optimizasyon Teknikleri

Oyun Teorisi

Risk Yönetimi

Stokastik Süreçler

Tedarik Zinciri ve Yönetimi

Ulaştırma Modelleri

Yapay Sinir Ağları

Sosyal Bilimlerde Yöneylem Araştırması

YAYIN OLANAKLARI

Bildiri Kitabında Özet / Tam Metin Yayın
Konferansta sunulan bildiriler ISBN’li e-kitap olarak basılacaktır. Dileyen yazarlar özetlerini veya tam metinlerini konferans tam metinler kitabında yayınlatabilirler.
Yayın Ücreti: Konferans özet ve tam metinler kitapları için yayın ücreti konferansa katılım bedeli içerisinde tahsis edilmekte olup, ayrıca bir ücret talep edilmemektedir.

Tam metin gönderme tarihi: 01 Eylül 2021

Editoryal Kitapta Bölüm
Konferansta sunulan bildiriler alanlarına göre uluslararası editoryal kitaplar halinde basılacaktır. İsteyen yazarlar bildirilerini alanlarına uygun ISBN’li ve bandrollü editoryal kitapta makale bölümü olarak yayınlatabileceklerdir. Editoryal kitaplar elektronik olarak çıkarılacaktır. Bu kitaplara gönderilen çalışmalar ilgili kurulların incelemelerine tabi tutulacak ve İngilizce çalışmalar için gerektiği takdirde proof-reading talep edilebilecektir.
Yayın Ücreti; Editoryal kitap yayın ücreti konferansa katılım bedeli içerisinde tahsis edilmekte olup, ayrıca bir ücret talep edilmemektedir.

Editoryal kitaba bölüm göndermek için son tarih: 08 Ekim 2021

İndeksli Dergilerde Yayın
Dileyen katılımcılar sundukları bildirileri dergi kurullarından geçmek koşuluyla, uluslararası hakemli ve indeksli  dergilerde yayınlatabilecektir.
Yayın Ücreti; Dergi yayın ücreti konferansa katılım bedeli içerisinde tahsis edilmekte olup, ayrıca bir ücret talep edilmemektedir.
Dergiler hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://journals.gen.tr/

Dergiye makale göndermek için son tarih: 08 Ekim 2021

KONFERANS KATILIM ÜCRETİ

Konferansa bildiri sunan tüm yazarlar için katılım ücreti 50 Dolar karşılığı Türk Lirası’dır. Bu katılım ücretini ödeyen istediği yayın olanaklarından birini tercih edebilir. Özet ve tam metinlerin tamamı yayınlara dönüştürüleceğinden sadece özet yayınlatacak olan yazarlar için de aynı ücret geçerlidir.

Bir yazar en fazla 2 bildiri ile konferansa katılabilir. Sunduğu 2. bildiriden ekstra bir ücret talep edilmez.

Genç araştırmacılar oturumları kapsamında bildiri sunacak Yüksek Lisans / Doktora öğrencileri için konferans ücreti 25 Dolar karşılığı Türk Lirası’dır.

MAESTRO ile hızlı ve esnek bir şekilde kongre, konferans ve diğer tüm etkinliklerinizi yönetin; özel ölçek oluşturma, sanal pos, düzenlenebilir sertifikal/kabul mektubu/yaka kartı avantajlarını elde edin.

 • Bildiri Toplama
  Online Sunum
  Sanal Pos
  Academic Platform Avantajı
  Form Başvuruları
  Teknik Destek

GENÇ ARAŞTIRMACILAR OTURUMU

Konferansımızda, belirtilen temalar kapsamında çalışmalar yapan ve yüksek lisans veya doktora öğrenimlerine devam eden araştırmacıların da sunumlarını gerçekleştirebilecekleri özel oturumlar düzenlenecektir. Böylece, akademik hayatın başlangıcında yer alan araştırmacıların kendilerini ifade edebilecekleri ve çalışma alanlarına katkı sağlayabilecekleri bir ortam sağlanmış olacaktır.

Bu kapsamda çalışmalarını sunacak tüm araştırmacıların (sunulan çalışmada isimleri olan) yüksek lisans veya doktora eğitimlerine devam ediyor olması gerekmektedir.

Genç Araştırmacılar oturumları kapsamında sunulacak bildiriler arasında da ayrıca “En Inovatif Genç Araştırmacı Bildirisi” seçilecektir. Seçilen bildiri sahibine ödül sertifikası takdim edilecektir.

Genç Araştırmacılar oturumlarında bildiri sunacak araştırmacılar için katılım ücreti 25 Dolar olup konferansa ilişkin tüm imkanlardan yararlanabilecektir. İkinci sunulan bildiri ücretsiz olup bir yazar konferansa en fazla iki bildiri sunabilecektir.

Bu kapsamda bildirilerini sunacak araştırmacıların, aynı sistemden üzerinden bildirilerini yüklemeleri ve tema seçiminde “Genç Araştırmacılar” başlığını işaretlemeleri gerekmektedir.

Akademik kariyerinin başındaki tüm araştırmacıları aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız

tr_TRTurkish