RStudio ile Temel R Eğitimi ve Uygulamalar

1. Gün (6 Saat)

 • Programı Kurma ve Programın Temel Yapısı
  (R’nin farklı işletim sistemlerine kurulması, R arayüz menüsünün tanıtılması, R’de temel sözdimi (Syntax), komut istemi, R script dosyası, R’de açıklama yazma)
 • Matematiksel ve Mantıksal Operatörler
  (Aritmetik operatörler, ilişkisel operatörler, mantıksal operatörler, atama operatörleri, çeşitli operatörler)
 • Veri Tipleri
  (Vektörler, listeler, matrisler, diziler, faktörler, veri çerçeveleri)
 • Karar Verme ve Döngü (Loops) Komutları
  (Karar verme (if, if…else, switch) ve döngü komutlarının (repeat loop, while loop, for loop) tanıtılması)
 • Fonksiyonlar ve Harf Dizinleri (Strings)
  (Temel fonksiyonların (seq(), mean(), max(), sum(x), paste(…) vb.) ve geçerli harf dizini oluşturma komutlarının tanıtılması)
 • İstatistiksel Paketler
  (İstatistik paketlerin yüklenmesi ve paketlerle ilgili temel komutların tanıtılması)
 • Veri Girişi, Transferi ve Düzenlemesi
  (R’de geçerli olan veri dosyaları (csv, excel,txt ))

2. Gün (6 Saat)

 • Veri Çerçevesi
  (Veri çerçevesi oluşturmak, veri çerçevesini işlemek (yapı, istatistiksel özet, genişletmek, satır / sütun eklemek, veri çekmek))
 • Değişkenler
  (Değişken oluşturma, sınıflandırma, bulma ve silme)
 • Tanımlayıcı İstatistikler
  (Merkezi eğilimin ölçülmesi (ortalama, medyan, mod), Değişkenliğin ölçülmesi (değişim aralığı, varyans, standart sapma))
 • Frekans Tabloları
  (Basit frekans dağılımı: tek kategorik değişken, İki yönlü göreli frekans tablosu: iki kategorik değişken, Çoklu tablolar: ikiden fazla kategorik değişken)
 • RStudio Regresyon Analizi Uygulaması
  (Eğitimcinin önceden hazırlamış olduğu veriseti üzerinden regresyon analizi uygulaması yapılacaktır. Regresyon analizinde tanı testleri ve istatistiksel çıkarımlar hakkında bilgi verilmesi.)
 • Zaman Serisi Değişkeni Oluşturma
  (Zaman serisi değişkeni oluşturma, grafiklerini oluşturma)
 • Durağanlık Kavramına RStudio ile Genel Bakış
  (Ortalama ve Varyansın zamanla değişen grafikleri ve zayıf durağanlık kavramı)
 • ADF Birim Kök Testi
  (ADF Birim Kök Testi Hazır Paket ile Test Etme ve Algoritmasını Hazır Paket Olmadan Yazma)
tr_TRTurkish