EKONOMETRİ

Doğrusal Zaman Serileri Analizi

Finansal Ekonometri

Makro Ekonometri

Mikro Ekonometri

Panel Veri Analizi

Sağlık Ekonometrisi

Uygulamalı Ekonometri

Sosyal Bilimlerde Ekonometri

İSTATİSTİK

Çok Değişkenli İstatistik Analiz

Demografi

Deney Tasarımı ve Varyans Analizi

İstatistiksel Analiz

İstatistiksel Kalite Kontrol

Karar Teorisi

Regresyon Analizi

Veri Madenciliği

Sosyal Bilimlerde İstatistik

.

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Bulanık Küme Teorisi

Çok Amaçlı (Kriterli) Karar Alma (Verme) Teknikleri

Doğrusal Olmayan Programlama

Genetik Algoritma

Makine Öğrenmesi

Matematiksel Programlama

Nicel Karar Yöntemleri

Optimizasyon Teknikleri

Oyun Teorisi

Risk Yönetimi

Stokastik Süreçler

Tedarik Zinciri ve Yönetimi

Ulaştırma Modelleri

Yapay Sinir Ağları

Sosyal Bilimlerde Yöneylem Araştırması

tr_TRTurkish