• Designation: 21. EYİ Düzenleme Kurulu Başkanı
  • Company: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü