BİLİM KURULU

Unvan

Ad Soyad

Üniversite

Prof.Dr.

Fatih Ecer

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof.Dr.

Murat Atan

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof.Dr.

Alpaslan Akçoraoğlu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof.Dr.

Funda Yurdakul

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof.Dr.

Nükhet Doğan

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof.Dr.

Seher Nur Sülkü

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof.Dr.

Sibel Atan

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof.Dr.

Şenol Altan

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof.Dr.

Yeliz Yalçın

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof.Dr.

Zeynel Abidin Özdemir

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof.Dr.

Yılmaz Akdi

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr.

Erkan Oktay

Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr.

Hüseyin Özer

Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr.

Mehmet Sinan Temurlenk

Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr.

Mehmet Suphi Özçomak

Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr.

Ömer Yılmaz

Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr.

Cavit Yeşilyurt

Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr.

Tolga Omay

Atılım Üniversitesi

Prof.Dr.

Galip Altınay 

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi

Prof.Dr.

Mehmet Tektaş

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi

Prof.Dr.

Sibel Selim

Celal Bayar Üniversitesi

Prof.Dr.

Ahmet Şengönül

Cumhuriyet Üniversitesi

Prof.Dr.

Ziya Gökalp Göktolga

Cumhuriyet Üniversitesi

Prof.Dr.

Fikri Akdeniz

Çağ Üniversitesi

Prof.Dr.

Hasan Altan Çabuk

Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr.

Mehmet Özmen

Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr.

Seda Şengül

Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr.

Süleyman Bilgin Kılıç

Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr.

Ebru Özgür Güler

Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr.

Gülsen Kıral

Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr.

Kenan Lopcu

Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr.

Ali Kemal Şehirlioğlu

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof.Dr.

Cenk Özler

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof.Dr.

İpek Deveci Kocakoç

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof.Dr.

Levent Şenyay

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof.Dr.

Mehmet Aksaraylı

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof.Dr.

Şenay Üçdoğruk Birecikli

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof.Dr.

Mahmut Zortuk

Dumlupınar Üniversitesi

Prof.Dr.

Sema Behdioğlu

Dumlupınar Üniversitesi

Prof.Dr.

Bülent Çelik

Gazi Üniversitesi

Prof.Dr.

Fikri Gökpınar

Gazi Üniversitesi

Prof.Dr.

Hamza Gamgam

Gazi Üniversitesi

Prof.Dr.

Hasan Bal

Gazi Üniversitesi

Prof.Dr.

Hasan Örkçü

Gazi Üniversitesi

Prof.Dr.

Hülya Bayrak

Gazi Üniversitesi

Prof.Dr.

İhsan Alp

Gazi Üniversitesi

Prof.Dr.

Mehmet Akif Bakır

Gazi Üniversitesi

Prof.Dr.

Semra Erbaş

Gazi Üniversitesi

Prof.Dr.

Yaprak Arzu Özdemir

Gazi Üniversitesi

Prof.Dr.

Bülent Altunkaynak

Gazi Üniversitesi

Prof.Dr.

Mehmet Güngör

İnönü Üniversitesi

Prof.Dr.

Erginbay Uğurlu

İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof.Dr.

Bülent Güloğlu

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof.Dr.

Münevver Turanlı

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof.Dr.

Ali Karun Nemlioğlu

İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr.

Burak Güriş

İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr.

Ercan Sarıdoğan

İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr.

Ferda Yerdelen Tatoğlu

İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr.

Handan Yolsal

İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr.

Kutluk Kağan Sümer

İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr.

Mehmet Hakan Satman

İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr.

Melda Akın

İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr.

Mustafa Tekin

İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr.

Nilgün Çil

İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr.

Süleyman Dündar

Karabük Üniversitesi

Prof.Dr.

Hilmi Zengin

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof.Dr.

Mustafa Köseoğlu

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof.Dr.

Necati Türedi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof.Dr.

Rahmi Yamak

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof.Dr.

Tuba Yakıcı Ayan

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof.Dr.

Harun Öztürkler

Kırıkkale Üniversitesi

Prof.Dr.

Latif Öztürk

Kırıkkale Üniversitesi

Prof.Dr.

Nihat Işık

Kırıkkale Üniversitesi

Prof.Dr.

Ahmet Mete Çilingirtürk

Marmara Üniversitesi

Prof.Dr.

Dilek Altaş

Marmara Üniversitesi

Prof.Dr.

Ebru Çağlayan Akay

Marmara Üniversitesi

Prof.Dr.

Işıl Akgül

Marmara Üniversitesi

Prof.Dr.

İ. Esen Yıldırım

Marmara Üniversitesi

Prof.Dr.

Selahattin Güriş

Marmara Üniversitesi

Prof.Dr.

Tuncay Can

Marmara Üniversitesi

Prof.Dr.

Mübariz Hasanov

Okan Üniversitesi

Prof.Dr.

Şaban Nazlıoğlu

Pamukkale Üniversitesi

Prof.Dr.

Hilal Yıldız

Sakarya Üniversitesi

Prof.Dr.

Şakir Görmüş

Sakarya Üniversitesi

Prof.Dr.

Sadık Çökelez

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof.Dr.

Hakan Demirgil

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof.Dr.

Adil Oğuzhan

Trakya Üniversitesi

Prof.Dr.

Nurcan Metin

Trakya Üniversitesi

Prof.Dr.

Ayşe Oğuzlar

Uludağ Üniversitesi

Prof.Dr.

Erkan Işığıçok

Uludağ Üniversitesi

Prof.Dr.

Kadir Yasin Eryiğit

Uludağ Üniversitesi

Prof.Dr.

Kemal Sezen

Uludağ Üniversitesi

Prof.Dr.

Mustafa Sevüktekin

Uludağ Üniversitesi

Prof.Dr.

Nuran Bayram Arlı

Uludağ Üniversitesi

Prof.Dr.

Sevda Gürsakal

Uludağ Üniversitesi

Prof.Dr.

Fevzi Erdoğan

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof.Dr.

H. Eray Çelik

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç.Dr.

Adil Korkmaz 

Akdeniz Üniversitesi

Doç.Dr.

Emre İpekçi Çetin

Akdeniz Üniversitesi

Doç.Dr.

Mehmet Mert    

Akdeniz Üniversitesi

Doç.Dr.

Atilla Gökçe

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç.Dr.

Furkan Emirmahmutoğlu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr.

Hasan Türe

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç.Dr.

Abdulkerim Karaaslan

Atatürk Üniversitesi

Doç.Dr.

Ömer Alkan

Atatürk Üniversitesi

Doç.Dr.

Hayri Abar

Atatürk Üniversitesi

Doç.Dr.

Metehan Yılgör 

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi

Doç.Dr.

Kadir Karagöz

Celal Bayar Üniversitesi

Doç.Dr.

Hakan Türkay

Cumhuriyet Üniversitesi

Doç.Dr.

Necati Alp Erilli

Cumhuriyet Üniversitesi

Doç.Dr.

Serdar Kurt

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Doç.Dr.

Hüseyin Güler

Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr.

Ersin Kıral

Çukurova Üniversitesi

Doç.Dr.

Hamdi Emeç

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç.Dr.

Kadir Ertaş

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç.Dr.

Eylem Acar

Dumlupınar Üniversitesi

Doç.Dr.

Noyan Aydın

Dumlupınar Üniversitesi

Doç.Dr.

Erkan Arı

Dumlupınar Üniversitesi

Doç.Dr.

Bahadır Yüzbaşı

İnönü Üniversitesi

Doç.Dr.

Fatma Zeren

İnönü Üniversitesi

Doç.Dr.

Yunus Bulut

İnönü Üniversitesi

Doç.Dr.

Özlem Deniz Başar

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Doç.Dr.

Burcu Kıran Baygın

İstanbul Üniversitesi

Doç.Dr.

Leyla Aylin Aktükün

İstanbul Üniversitesi

Doç.Dr.

Özlem Yorulmaz

İstanbul Üniversitesi

Doç.Dr.

Sema Ulutürk Akman

İstanbul Üniversitesi

Doç.Dr.

Aycan Hepsağ

İstanbul Üniversitesi

Doç.Dr.

Zehra Abdioğlu

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç.Dr.

Erdal Dinçer

Marmara Üniversitesi

Doç.Dr.

Selay Giray Yakut

Marmara Üniversitesi

Doç.Dr.

Selin Devrim Özdemir Yazgan

Marmara Üniversitesi

Doç.Dr.

Veli Yılancı

Sakarya Üniversitesi

Doç.Dr.

Kenan Oğuzhan Oruç

Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç.Dr.

Arzu Eren Şenaras

Uludağ Üniversitesi

Doç.Dr.

Mehmet Çınar

Uludağ Üniversitesi

Doç.Dr.

Özer Arabacı

Uludağ Üniversitesi

Doç.Dr.

Z. Berna Aydın

Uludağ Üniversitesi

Doç.Dr.

Mahmut Kara

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç.Dr.

Necla Tektaş

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi

Doç.Dr.

Rıdvan Keskin

Celal Bayar Üniversitesi

Doç.Dr.

Mehmet Kenan Terzioğlu

Trakya Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Elvan Aktürk Hayat

Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Hatice Küçükkaya

Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Mesut Çakır

Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Öznur Özdamar Giovanis

Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Tuğba Akın

Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Ayça Büyükyılmaz

Akdeniz Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Çiğdem Demir

Akdeniz Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Ayşe Ediz

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Erhan Çankal

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Gökhan Erkal

Atatürk Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Hakan Eygü

Atatürk Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Ayça Aysun Özekin

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Hale Kırer Silva Lecuna

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Özlem Kızılgöl

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Anıl Eralp

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Aslı Özmen

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Oya Kalaycıoğlu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Cevat Bilgin

Bursa Teknik Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Aynur İncekırık

Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Rana Şen Doğan

Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Adem Babacan

Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Engin Karakış

Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

İlkay Noyan Yalman

Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Şebnem Zorlutuna

Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Canan Güneş

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Merve Ertok Onurlu

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Mesut Savrul

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Nazmi Yükselen Yağanoğlu

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Verda Davaslıgil Atmaca

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Yavuz Yıldırım

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Fela Özbey

Çukurova Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Semin Paksoy

Çukurova Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Emrah Gülay

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Gökçe Baysal Türkölmez

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

İstem Köymen Keser

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Murat Tanık

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Özlem Kiren Gürler

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Serkan Aras

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Metin Baş

Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Hamza Erdoğdu

Harran Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Levent Kaya

Harran Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Zerife Yıldırım

Harran Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Hasan Söyler

İnönü Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Kâmil Durdu

İnönü Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Seda Bağdatlı Kalkan

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Hakan Bektaş

İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Leyla Yücel

İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Özlem Göktaş

İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Seda Karakaş Geyik

İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Şenol Emir

İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Havvanur Feyza Erdem

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Efe Can Kılınç

Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

İsmail Koçak

Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Mehmet Öksüzkaya

Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Taylan Doğan

Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Z. Reha Yaşar

Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Esin Cumhur Yalçın

Kırklareli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Nihat Tak

Kırklareli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Fatma Urfalıoğlu

Marmara Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

N. Tuba Yılmaz Soydan

Marmara Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Özlem Ergüt

Marmara Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Turgut Ün

Marmara Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Fatma İdil Baktemur

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Nazan Şak

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Andım Oben Balce

Pamukkale Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Atalay Çağlar

Pamukkale Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Aygül Anavatan

Pamukkale Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Ferda Esin Gülel

Pamukkale Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Sinem Güler Kangallı Uyar

Pamukkale Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Avni Önder Hanedar

Sakarya Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Çisem Bektur

Sakarya Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Gökçe Candan

Sakarya Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Sayın San

Sakarya Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Cüneyt Toyganözü

Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Harun Sulak

Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Özge Gündoğdu

Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Ayşegül İşcanoğlu Çekiç

Trakya Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Yasemin Koldere Akın

Trakya Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Aliye Atay

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Dilek Murat

Uludağ Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Selim Tüzüntürk

Uludağ Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Vesile Sinem Arıkan Kargı

Uludağ Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Barış Kaki

Uşak Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Murat Gündüz

Uşak Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Yusuf Gürefe

Uşak Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Burak Uyar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

M. Hanifi Van

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Şakir İşleyen

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi

Yıldırım Demir

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr.

Cahit Polat

Harran Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr.

Kenan Orçanlı

Milli Savunma Üniversitesi

tr_TRTurkish